Guttural kultur

Finns det någon guttural kulturpolicy för hur man skall hantera hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall och dess ljud som kan framkallas? Alltså någon slags princip för hur hickningar inte skall tas för en oförskämdhet, det är ju bara en normal kroppslig funktion som drabbas oss alla titt som tätt! Så finns det något bordsskick som gäller här? Hålla för munnen? Kväva hickningarna eller bara titta bort och låtsas som ingenting? Hur ska vi hantera våra hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall?